Tagged with psykiskt

KBT / KPT

KBT KBT är ett samlingsbegrepp för terapier med kognitiva och beteendemässiga inriktningar. ( Kognitiv psykoterapi) Hit hör bland annat; kognitiv terapi, beteende terapi, schemafokuserad terapi och dialektisk beteendeterapi. Det finns allstå många olika former att utöva KBT. Mindfulness begreppet är exempel på ännu en metod som hamnar under KBT. Fokuset ligger överlag i en KBT … Läs mer

Miljöterapi / ADL

Miljöterapi Blir lite smått galen på det här med att försöka få en klarhet i vad Miljöterapi egentligen innebär. Används i väldigt olika sammanhang..och känns ibland som att behandlinghem och liknande ” gömmer sig” bakom ordet utan att ha så mkt att komma med mer än att ” vi hjälps åt att städa och laga … Läs mer

Mindfulness

Mindfulness – ”medveten närvaro” Grunden till allt jag gör är medvetenhet och närvaro. Det finns inget viktigare än just detta.  Denna förmåga är nyckleln till lycka och harmoni. Mindfulness handlar bland annat om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer … Läs mer

Dopamin – belöningssystemet

Kan det bli för mkt godis/ mat/ träning/ alkohol ibland? Du vaknar upp och säger ” Aldrig igen” Sen händer det lik förbannat igen. Ofta kan känslor som skam och brist på självkontroll komma till följd. Varför fortsätter vi? Signalsubstansen dopamin är det viktigaste drivmedlet i hjärnans belöningssystem. Det som utlöser dopaminutsöndringen är ofta ett … Läs mer

då är då. sen är sen. Nu är NU.

Händer det att du nån gång inte har all din fokus på vad som händer och sker just i detta ögonblick? Att du kommer på dig själv med att du inte lyssnat what so ever på vad personen framför dig nyss sagt? 😛 Eller att du tror dig lyssnat, sen 15 minuter senare när du … Läs mer

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi En viktig utgångspunkt i PDT är att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå. De uppstår som en följd av att individen, ofta på ett omedvetet plan, försöker hantera och lösa motstridiga och problematiska relationer och inre konflikter. Målet i psykodynamisk psykoterapi är därför inte i första hand att uppnå symtomlindring – … Läs mer

Kemiskt beroende/ Stämpling/ Personlighetsstörningar

Kemiskt beroende innebär att man är beroende av en sinnesförändrande drog. Det är en obotlig sjukdom som är behandlingsbar. Det är ett primärt tillstånd, vilket innebär att det inte är ett symptom på något annat. Sjukdomen är progredierande, vilket innebär att det blir värre om inget görs, och kan sluta i för tidig död om … Läs mer

Psykiskt mående

Jag är utbildad behandlingspedagog. Områden som jag tycker är intressanta när det gäller människors psykiska mående,- och som jag tänker mig kan vara viktiga för en del människor att läsa, -kommer jag lägga in information om på sidan ” Psykiskt mående”. Sidan fylls på efterhand… Något som jag tycker är intressant är hur olika vi … Läs mer

examensarbete ”Behandlingspedagog”

Från och med idag, och 4 veckor framåt, så är det ett fördjupningsarbete/ examensarbete inom valfritt ämne som gäller i skolan! Ämnet ska självklart ha något att göra med utbildningen vi går, men finns ju huur många områden som helst att välja bland. Vi jobbar 2 och 2. Idag började då jag och J att brainstorma, … Läs mer

MI ( motiverande samtal)

Gick en kurs i MI  ( motiverande samtal) häromdagen i skolan. Lite info från mina nerkladdade meningar kring den kommer här.. om nån är sugen på att lära sig vad det är., plus att det blir bra med en repetition för mig 🙂 Längre ner på sidan kommer info kring Miljöterapi och ADL. MI är en personcentrerad form … Läs mer