Tagged with Kemiskt beroende

Alkoholism

Alkoholberoende är den vanligaste formen av beroende- och missbruksproblem i västvärlden. Alkoholist= Kemiskt beroende En kronisk, obotlig sjukdom som är progressiv,( eskalerar/ ökar) och är på ett eller annat sätt dödlig om den blir obehandlad. Synsättet att alkoholism är en sjukdom är positivt i den bemärkelsen att alkoholisten får hjälp snarare än att den ses … Läs mer

Kemiskt beroende/ Stämpling/ Personlighetsstörningar

Kemiskt beroende innebär att man är beroende av en sinnesförändrande drog. Det är en obotlig sjukdom som är behandlingsbar. Det är ett primärt tillstånd, vilket innebär att det inte är ett symptom på något annat. Sjukdomen är progredierande, vilket innebär att det blir värre om inget görs, och kan sluta i för tidig död om … Läs mer