Filed under KBT/ KPT

KBT / KPT

KBT KBT är ett samlingsbegrepp för terapier med kognitiva och beteendemässiga inriktningar. ( Kognitiv psykoterapi) Hit hör bland annat; kognitiv terapi, beteende terapi, schemafokuserad terapi och dialektisk beteendeterapi. Det finns allstå många olika former att utöva KBT. Mindfulness begreppet är exempel på ännu en metod som hamnar under KBT. Fokuset ligger överlag i en KBT … Läs mer