Filed under Socialt arbete

KBT / KPT

KBT KBT är ett samlingsbegrepp för terapier med kognitiva och beteendemässiga inriktningar. ( Kognitiv psykoterapi) Hit hör bland annat; kognitiv terapi, beteende terapi, schemafokuserad terapi och dialektisk beteendeterapi. Det finns allstå många olika former att utöva KBT. Mindfulness begreppet är exempel på ännu en metod som hamnar under KBT. Fokuset ligger överlag i en KBT … Läs mer

Miljöterapi / ADL

Miljöterapi Blir lite smått galen på det här med att försöka få en klarhet i vad Miljöterapi egentligen innebär. Används i väldigt olika sammanhang..och känns ibland som att behandlinghem och liknande ” gömmer sig” bakom ordet utan att ha så mkt att komma med mer än att ” vi hjälps åt att städa och laga … Läs mer

Mindfulness

Mindfulness – ”medveten närvaro” Grunden till allt jag gör är medvetenhet och närvaro. Det finns inget viktigare än just detta.  Denna förmåga är nyckleln till lycka och harmoni. Mindfulness handlar bland annat om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer … Läs mer

Dopamin – belöningssystemet

Kan det bli för mkt godis/ mat/ träning/ alkohol ibland? Du vaknar upp och säger ” Aldrig igen” Sen händer det lik förbannat igen. Ofta kan känslor som skam och brist på självkontroll komma till följd. Varför fortsätter vi? Signalsubstansen dopamin är det viktigaste drivmedlet i hjärnans belöningssystem. Det som utlöser dopaminutsöndringen är ofta ett … Läs mer

då är då. sen är sen. Nu är NU.

Händer det att du nån gång inte har all din fokus på vad som händer och sker just i detta ögonblick? Att du kommer på dig själv med att du inte lyssnat what so ever på vad personen framför dig nyss sagt? 😛 Eller att du tror dig lyssnat, sen 15 minuter senare när du … Läs mer

Autism/ Asperger/ ADHD

AutismOm man har autism har man svårt med socialt samspel och kommunikation. Man kan till exempel undvika ögonkontakt och ha svårt att kommunicera med kroppsspråk och gester. En del som har autism är överaktiva och kan ha svårt att koncentrera sig mer än mycket korta stunder. Autism påverkar hjärnans sätt att hantera information och syns … Läs mer

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi En viktig utgångspunkt i PDT är att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå. De uppstår som en följd av att individen, ofta på ett omedvetet plan, försöker hantera och lösa motstridiga och problematiska relationer och inre konflikter. Målet i psykodynamisk psykoterapi är därför inte i första hand att uppnå symtomlindring – … Läs mer

Narkotika

Narkotika kan delas upp i fem grupper: cannabis, centralstimulantia, opiater, hallucinogener och narkotikaklassade läkemedel. Att en drog är narkotikaklassad, som exempelvis cannabis, kokain och ecstasy, betyder att den är förbjuden enligt narkotikastrafflagen eftersom den är farlig att använda och beroendeframkallande. Det finns också droger som inte räknas som narkotika enligt lagen men som kan ge … Läs mer