Narkotika

Narkotika kan delas upp i fem grupper: cannabis, centralstimulantia, opiater, hallucinogener och narkotikaklassade läkemedel.
Att en drog är narkotikaklassad, som exempelvis cannabis, kokain och ecstasy, betyder att den är förbjuden enligt narkotikastrafflagen eftersom den är farlig att använda och beroendeframkallande. Det finns också droger som inte räknas som narkotika enligt lagen men som kan ge liknande effekter.

Det är olagligt att använda, ha, köpa och sälja narkotika. Om man verkar drogpåverkad har polisen rätt att kräva urinprov. Om provet visar att man är påverkad räknas det som narkotikabrott och ger böter.
Referens: http://www.umo.se/Alkohol-tobak-droger/Narkotika/

Cannabis – Hasch och Marijuana
Utseende och form
Både marijuana och hasch kommer från växten Cannabis Sativa. Hasch säljs i små bitar och kan variera i färgen från ljus brun till svart.
Marijuana liknar torkat gräs. Vanligtvis så röks marijuana och hasch som handrullade cigaretter eller i speciella pipor.
Effekter
Cannabisruset gör att personen känner sig avslappnad och upprymd och tappar tidsuppfattning. Ruset är oftast över på 2-3 timmar.
Hjärtat slår snabbare och ögonvitorna blir rödaktiga, vid användning. Personen blir ofta torr i mun och hals, kan känna sig väldigt hungrig eller sugen på sötsaker. Inlärningsförmågan och korttidsminnet kan vara nedsatt upp till ett par dagar.
Nervsystemet påverkas under en lång tid då THC lagras i kroppens fettvävnader. Det kan ta veckor innan drogen lämnat kroppen helt.
Skadeverkningar
Ångest, olust, panikkänslor, försämrad tankeförmåga och förföljelsemani är de vanligaste och vetenskapligt belagda negativa effekterna av drogen. Långvarig daglig användning ger (förutom beroendeutveckling) skador i andningsorgan, nedstämdhet eller depression.
Cannabisanvändningen försämrar även personens förmåga att reflektera över sig själv. För ungdomar blir detta en stor konsekvens då den nödvändiga frigörelsen under tonåren går betydligt långsammare. Hormonbalansen påverkas också vilket kan hindra kroppen att utvecklas normalt. Denna störning anses vara mycket farligare än de kroppsliga skadeverkningarna.
Personer som regelbundet använder drogen ökar sin tolerans. De blir också mer avtrubbade och passiva.
De får svårt att lära sig saker och sämre koncentrationsförmåga.
Det psykiska beroendet kännetecknas av att drogen blir det centrala i känslor, tankar och aktiviteter. Det fysiska beroendet är dock inte särskilt uttalat och de kroppsliga abstinenssymptomen är vaga.

Heroin
Opiater har under en lång tid används som läkemedel och berusningsmedel. Heroin lanserades från början som ett botemedel mot morfinmissbruket. Dock skapade det ett större beroende och har sedan dess varit det dominerande missbruksmedlet.

I mörkbruna bitar eller i pulverform förekommer opium. Det vanliga är att det röks eller äts.
Heroin är oftast ett vitt eller brunaktigt pulver som röks, sniffas eller upplöses i vatten för att kunna injiceras.

Opiatmissbruket leder till fysiskt och psykiskt beroende. Bara några timmar efter sista dosen brukar missbrukaren drabbas av oro, kramper, rinnande näsa osv. Abstinenssymptomen har sin topp mellan 48 till 72 timmar. Vissa symptom återgår inte till det normala förrän efter 6 mån
Opiatmissbruk är svårbehandlat, många hamnar i en karusell av missbruk, avvänjning, nytt missbruk. Efter en tids avhållsamhet, exempelvis på avgiftningsklinik, kan en ny hög heroindos leda till nedsatt andningsförmåga och hjärtstilleståndader.

Amfetamin och kokainAmfetamin (ante, vaket, raffe) är den vanligaste centralstimulerande drogen i landet och som i missbrukarkretsar kallas för ”uppåt-tjack”.
Amfetamin framställs på kemisk väg och intas som tabletter, injicering, kapslar eller sniffning.
Det förekommer i form av gulaktiga kristaller och blandas ibland ut med icke narkotikaklassade medel varpå drogen ger varierande effekt.

Kokain framställs ur kokabuskens blad. Drogen andas in eller snusas genom näsan, injicering eller appliceras direkt på slemhinnorna. Kokain är ett fint vitt kristalliskt pulver som ofta blandas ut med inaktiva ämnen som har samma utseende.

Amfetaminruset varar i flera timmar medan kokainruset pågår i cirka 40 minuter.
Pupillerna utvidgas, personen får minskad aptit och ökad andnings och hjärtverksamhet. Vid större doser blir personen torr i munnen, lite yr, otydlig syn, får svettningar och huvudvärk. Intas mycket höga doser får personen bristande koordination, darrningar och kan kollapsa. Under den första tiden då drogen används upplever personen oftast mer livlighet och energi. Efter dagar/veckors användande övergår det till utbrändhet och abstinensbesvär. Hos kroniska missbrukare ersätts ruset gradvis av rastlöshet, misstänksamhet, retlighet och vanföreställningar/psykoser.

Ecstasy
Ecstasy framställs på kemisk väg och liknar det centralstimulerande preparatet amfetamin. Drogen anses ge en rusupplevelse som ingen annan drog ger och beskrivs som en ”konstgjord förälskelse”. Det förekommer mest i tablettform men även i små kapslar med vitt pulver.
Effekter
Effekten beror på hur drogen intas, vilken mängd, tidigare erfarenhet och stämning som personen befinner sig i. Det tar cirka 30 minuter innan effekten kommer och ruset når sitt maximum runt 1- 1,5 timmar. Efter ca 3 timmar börjar det klinga av. Personen upplever förändring i känslor och sinnestämmning, känsla av självförtroende, ökad energi och styrka, förhöjd kommunikation förståelse och inlevelse.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, faktablad – amfetamin och kokain
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, faktablad – ecstasy

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s