Kriminalvården

fängelse
Fängelse är samhällets sätt att straffa den som begår ett allvarligt brott.
Samtidigt är det en grundtanke i svensk kriminalpolitik att försöka undvika att låsa in människor, eftersom inlåsning har skadliga effekter på den enskilda individen.

Mål

Det viktigaste målet för kriminalvården är att antalet återfall i brott ska minska. Det uppnås genom ett aktivt påverkansarbete med bland annat behandlingsprogram, sysselsättning och möjlighet för de intagna att förbättra bristande skolgång.

Kriminalvårdens ansvar att tillsammans med den intagne främja dennes anpassning i samhället, samt att motverka de skadliga följderna av inlåsningen.
Detta görs genom arbete, utbildning och behandling, bland annat olika former av samtal och program. För att minska återfallen i brott tillför Kriminalvården dömda personer nya färdigheter, kunskaper och tankemönster.

Klockan sju är det väckning. Ingen klocka ringer, utan det är kriminalvårdarna som går runt och knackar på dörrarna.

Arbete
Arbetsdriften sker under namnet KrimProd och i de flesta anstalter finns till exempel verkstads- och monteringsarbeten, snickeri, städ, tvätt och kökshandräckning. På några anstalter finns det jord- och skogsbruk.

Klientutbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, liksom Svenska för invandrare (Sfi) finns på anstalt. I mån av resurser finns möjlighet att studera på högskolenivå. På vissa anstalter finns arbetsmarknadsutbildning som ges i samarbete med Arbetsförmedlingen. Även yrkesutbildning i Kriminalvårdens regi ges vid vissa anstalter.

Behandlingsprogram

Kriminalvårdens behandlingsprogram, till exempel IDAP, ROS, Våga Välja och Brotts-Brytet, är till för dömda i både fängelse och frivård.

Annan verksamhet
Annan verksamhet är till exempel träning i vardagssysslor (självförvaltning), friskvård och studiecirklar. För den som sitter i fängelse är deltagande i någon form av sysselsättning en skyldighet. I frivården är deltagandet frivilligt, utom när behandling och program uttryckligen är en del av straffet.

Efter lunch är det promenad. Varje intagen har rätt att vara utomhus en timme om dagen.

Klockan 16.30 är det middag. Det finns bestämda besökstider, besöksrum och i vissa fall besökslägenheter. Besökaren bokar tid efter att den intagne har samtyckt till besöket.

När inte tid och plats räcker till för alla önskade besök får Kriminalvården bedöma vilka besök som är mest angelägna. De intagnas rätt till kontakt med omvärlden är viktig både för att minska isoleringen och för möjligheten att hålla kontakt med anhöriga och andra utanför anstalten. Klockan 20.00 är det inlåsning i bostadsrummen. ”Inlåsningen klockan 20.00 låter tuff, men många intagna ser fram mot att få vara ifred.

Det finns alltid ett visst mått av hot i luften på ett fängelse – många intagna går omkring och är lite oroliga, spelar ett spel, hela dagarna”, förklarar en kriminalvårdsanställd.
Toaletter finns i bostadsrummen, men de intagna som har svårt för det lilla bostadsrummet, hör av sig för att prata en stund.

Kriminalvårdarna släcker inte allt ljus. Sänglampan sköter de intagna själva. Det dröjer en stund innan det blir mörkt i alla fönster.

Kriminalvårdens 52 fängelser har olika säkerhetsklassificering, från 1 till 3, där 1 är den högsta säkerhetsklassen och 3 är den lägsta.

Högsta säkerhetsklass (1)
Hall, Hällby, Kumla, Norrtälje, Salberga, Saltvik och Tidaholm .

Lägre säkerhetsklass (2)
Beateberg, Borås, Brinkeberg, Fosie, Färingsö, Gävle, Halmstad, Haparanda, Helsingborg, Hinseberg, Håga, Högsbo, Johannesberg, Kalmar, Karlskoga, Kirseberg, Kristianstad, Kristianstad Centrum, Luleå, Mariefred, Nyköping, Sagsjön, Skogome, Skänninge, Storboda, Täby, Umeå, Visby, Västervik Norra, Ystad och Österåker.

Lägsta säkerhetsklass (3)
Asptuna, Beateberg, Färingsö, Gruvberget, Gävle, Halmstad, Haparanda, Helsingborg, Hinseberg, Kolmården, Kristianstad, Ljustadalen, Ringsjön (filial), Rödjan, Sagsjön, Skenäs, Skogome, Svartsjö, Sörbyn, Tillberga, Tygelsjö, Täby, Ystad, Åby, Östragård.

Kriminalvården har speciella fängelser för kvinnor; Hinseberg utanför Örebro, Färingsö utanför Stockholm, Sagsjön i Göteborg, Ljustadalen norr om Sundsvall, Ringsjön utanför Ystad samt anstalten Ystad.

Hinseberg är den största kvinnoanstalten. På Hinseberg finns också riksmottagningen för kvinnor. Dit kommer alla som har dömts till två års fängelse eller mer för en utredning innan de får sin slutliga placering. Anstalten har 91 platser i säkerhetsklass 2 och 22 platser i säkerhetsklass 3.Av de cirka 100 anställda på Hinseberg är ca 2/3 kvinnor och 1/3 män.

 

Antalet barn som bor med sina mammor i fängelse har ökat de senaste åren. Och fler kan det bli, efter en lagändring 2011.

Antalet barn på anstalt har ökat stadigt de senaste åren, enligt Kriminalvården – från bara fyra 2007 till 26 stycken år 2010, rapporterar TV4 Nyheterna. Barnen följer med i de fall det bedöms som skadligt för dem att separeras från mamman.

Beslutet fattas av Socialstyrelsen, som väger in barnets behov, mammans förmåga att ta hand om barnet, miljö och strafftid.

 

Nya kläder för kvinnliga intagna
16 Sep, 2008
krimkollektion

Beckmans Designhögskola har i samarbete med Kriminalvården formgivit nya kläder för kvinnor intagna på svenska kriminalvårdsanstalter.

För ett år sedan fick Beckmans studenter i Mode 3 i uppdrag av Kriminalvården att ta fram en klädkollektion för kvinnor intagna på kriminalvårdsanstalter runt om i landet. Kvinnorna hade tidigare fått bära kläder gjorda för de manliga intagna, om än i mindre storlekar.

Personer under 15 år kan inte dömas för brott och ungdomar mellan 15 och 17 år är ovanliga i kriminalvården. De döms i första hand till sluten ungdomsvård och blir då intagna på ungdomshem som drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS).
Specialavdelningar
För unga (18-21 år) i fängelse har Kriminalvården särskilda ungdomsavdelningar på anstalterna Luleå, Täby, Kristianstad, Hällby och Borås samt så kallade riktmärkesplatser på vanliga avdelningar på andra anstalter.

Med utslussning menas de åtgärder som underlättar övergången mellan tiden i fängelse och livet i frihet. Byte av anstalt till lägre säkerhetsklass är en allmän utslussningsåtgärd.

Visste du att
Det finns 34 frivårdskontor över hela landet.
Frivården övervakar klienter som döms till skyddstillsyn, samhällstjänst, kontraktsvård, är villkorligt frigivna och de klienter som har fotboja istället för fängelsestraff.
Antalet klienter i frivården är cirka 14 000.

Infon hittade jag här..
Kriminalvården.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s