MI ( motiverande samtal)

Gick en kurs i MI  ( motiverande samtal) häromdagen i skolan. Lite info från mina nerkladdade meningar kring den kommer här.. om nån är sugen på att lära sig vad det är., plus att det blir bra med en repetition för mig 🙂 Längre ner på sidan kommer info kring Miljöterapi och ADL.

MI är en personcentrerad form av terapi, med högt samarbete mellan klient och terapeut.

Det är en strukturerad form av samtal som kan se ut enligt följande agenda ( som gärna får ligga synlig för klient på bordet)

¤ Mående idag? ¤ Hänt sen sist? ¤ Återkoppling på målarbete/ redovisning ¤ Ämne för dagen? ¤ Mål till nästa möte? ¤ Feedback till varandra

Målet är att hjälpa klienten att locka fram sin egna motivation, för att kunna nå målet. Målet kan vara att exempelvis sluta röka/ minska i vikt.

Man jobbar alltid kring mål i MI. Målet kan ändras på vägens gång beroende på hur samtalen skrider, och delmål är ett inslag.

CHANGE TALK

Terapeuten ser på sin klient som jämlik. Inte som i ” den gamla skolan” att terapeuten är ”kungen i rummet.”

Utforska ambivalensen! Så länge den finns är det där vi jobbar. Jobba med ambivalenskorset. Låt alltid klienten skriva själv. Klineten ska formulera och äga sin problemlösning själv.>

Vi kan även jobba med V A S Visuell Analog Skala – Där vi ser hur klientens tilltro till sig själv är exempelvis. ” Hur angelägen är du till en  förändringen ? skala på 0 – 10 ?   Hur stor tilltro har du till dig själv när det kommer till att klara av denna förändring? Skala 0-10….vas skala ”Hur kommer det sig att du valde en sexa och inte en lägre siffra? / Vad skulle behövas för att du skulle tycka det var viktigare med denna förändring i ditt liv, så siffran blev exmeplevis en sjua?”

Terapeuten visar respekt inför klientens autonomi/ självständighet.

När vi ”ridit ut” ambivalensen, och klienten kan ta steget vidare så börjar vi prata mål. Men stressa aldrig hit!

Terapeuten hjälper klienten som sätter för låga mål för sig själv att ”höja ribban”. Man jobbar kring delmål, och realistiska mål. Specifika-tidsbestämda mål  som ska kunna vara mätbara. målVi ska kunna kolla av vid nästa möte hur det gått med ett delmål.  Man utvecklar en diskrepans – Hur är det nu, och hur skulle det kunna vara? Detta är ett kraftfullt sätt att prata om förändring. Hur skulle du vilja ha det? Be klienten även beskriva sina känslor i dessa frågeställningar. Hur skulle du känna den dagen du inte har ett nikotinberoende? Vad skulle vara positivt? Måla upp en levande bild av det önskade målet. En attraktiv bild. slutat rökaNästan så att det som är nu blir avskräckande.rök lunga

Terapeuten jobbar med öppna frågor. De öppna frågorna är tänkta att få klienten att behöva ”tänka till lite” innan svaret kommer. Skapa utrymme att prata. Inleds ofta med orden ” Hur? / Vad? Hur kommer der sig?” När du hör prat om förändring- försök ”stanna kvar där en stund”. Kan du beskriva mer? När hände det? Hur kändes det för dig? osv.. så att klinten får höra och tänka själv kring sin positiva händelse.

Ett empatiskt lyssnande används. Terapeuten vill förstå snarare än att komma med rgna färdiga lösningar.

U E U Utforska Erbjuda Undersöka
” Vad vet du redan om..?” ” Om du vill kan jag berätta om några möjliga vägar..?” ” Vad har du för tankar om detta..? ”

Rådgivaren ska alltid även sträva efter att vara: icke dömande, 100 % intresserad av klienten framför, värderingsfri och inte vara dömande.

B Ö R S  Bekräfta  Öppna frågor  Reflektivt lyssnande   Sammanfatta
Bekräftelse: ex” Det var ett bra förslag” / ” Tack för att du kom. / ” Jag uppskattar att du berättar”.
Reflektivt lyssnande: menas att man gör ett antagande om vad talaren menar. ex; upprepar samma ord/ mening. Reflektion av känslor. Ex: ” Du känner…/ Som du ser det…/ Du menar…/ Du anser…/ Du är arg/ ledsen/ glad…
Sammanfatta: ex ” Du har berättat en hel del nu. Låt oss se om jag förstått hur det hela hänger ihop?”

Här finns det mer info – https://www.miclab.org/Karaktaristika-i-MI

http://www.fsa.akademikerhuset.se/Tidskriften/2011—nummer/TA-nr-5/TA–MI-metoden-betonar-samarbete/</a

3 thoughts on “MI ( motiverande samtal)

  1. Det bar mycket spännande läsning! 🙂
    Min psykolog använder sig mycket av B Ö R S. Innan jag hade vant mig tyckte jag st var riktigt jobbigt men nu är det skönt!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s